• Анкетен ИНДЕКС на студентските протести во Македонија

  Прочитај повеќе
 • Конференција „Македонија 2015: Европски реформи или несреќен нов изум?”

  Прочитај повеќе
 • „ВЛЕЗ ВО БЕЗИЗЛЕЗ“ - Компаративна анализа на извештаите од Европската комисија

  Прочитај повеќе
 • Студија: „Старо купувам: новата европска приказна за Македонија“

  Прочитај повеќе
 • МЦЕО најновата членка на ЕПИН

  Прочитај повеќе
 • Македонскиот центар за европско образование на нова локација

  Прочитај повеќе
 • Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс

  Прочитај повеќе
 • Проект „Основни права - сместување во европската рамка“ поддржан од Амбасадата на Обединетото Кралство

  Прочитај повеќе
 • Именуван нов Извршен директор на МЦЕО

  Прочитај повеќе

Нашата мисија

Македонскиот центар за европско образование го поддржува пристапувањето на Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку професионална обука и советување, развој на јавни политики засновани на докази, регионална соработка и застапување за промени...

Визија

Македонскиот центар за европско образование е катализатор за подобрување на стандардите и капацитетот на владите, индустириите, институциите и индивидуите...

Поле на експертиза

Процесот на Европски интеграции, Целите и принципите на ЕУ, Структурата, телата и институциите на ЕУ, Правениот систем и правните инструменти, превземање на правото на ЕЗ...

Странски јазици

Англиски, Германски, Италијански, Француски, Шпански и поголем дел јазиците застапени во Југоисточна Европа....