Шести квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Шести квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Април 2010 до Јуни 2010 и се фокусира на следните теми: Медиумите во тоталитарни рамки; Политичкиот дијалог и нефункционалниот парламент; Реформи во судството кои носат популизам; Кривичниот законик како инструмент за борба против политичките противници; Политичка воља за борба против корупцијата; Реформа на јавната администрација; Јавните претпријатија како јавни миленичиња.

За да го прочитате целиот извештај следете го овој линк