Седми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Седми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Јули 2010 до Септември 2010 и се фокусира на следните теми: Замајување на јавноста за пристапувањето во ЕУ и тоталитаризмот; Нефункционирањето на парламентот; Запирањето на процесот на децентрализација и нарушување на меѓу-етничките односи; Реформи во судството и човекови права; Борба против корупцијата; Реформа на јавната администрација; Анализа на неколку области на политиката на ЕУ и прилагодувањето кон стандардите на ЕУ во истите (финансиски услуги; енергетика; информатичко општество и медиуми; животна средина; земјоделство; слобода на движење; итн.).

За да го прочитате целиот извештај следете го овој линк.