Осми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Осми квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Октомври 2010 до Декември 2010 и се фокусира на следните теми: Замајување на јавноста за пристапувањето во ЕУ; Медиумската криза; Неусогласеноста на надворешната политика на Македонија со онаа на ЕУ; Реформа на јавната администрација; Законот за здруженија на граѓани и фондации - една година потоа; Граѓанското општество и заштитата и спречувањето на дискриминацијата; Одржливиот развој на македонски; Анализа на Националната програма за преземање на законодавството за 2010 наспроти Пристапното партнерство од 2007 година и Извештајот за напредокот 2010 - каде сме и каде сакаме да одиме.

За да го прочитате целиот извештај следете го овој линк.