Заблуди и вистини за ЕУ

Заблуди и вистини за ЕУ

Првата публикација во рамките на проектот Акција за Европа насловена „Заблуди и вистини за ЕУ“ расветлува неколку заблуди кои кружат во јавноста, а се однесуваат на пристапувањето на Македонија во ЕУ. Публикацијата е издадена покрај на македонски и на албански јазик, а обете верзии можете да ги преземете доколку ги следите линковите во текстот.