Акција за Европа

Акција за Европа

Последната публикација во рамките на проектот Акција за Европа насловена едноставно „Акција за Европа“ претставува монографска збирка на обраќањата на експертите и дипломатите кои учествуваа во проектот вклучувајќи ги нивните најважни пораки кои ги упатија до граѓаните.

Публикацијата е издадена на македонски, албански и англиски јазик, а можете да ja преземете доколку гo следите линковите во текстот.