Алтернативен туризам

Алтернативен туризам

Првата специјализирана публикација издадена во рамките на проектот Акција за Европа насловена „Со европски пари до развој на алтернативниот туризам“ нуди интересни информации за можностите за развој на алтернативниот туризам преку искористување на европските фондови, особено на Програмите на Заедниците, а беше подготвена за потребите на конференцијата посветена на темата „Развој на алтернативниот туризам“. Конференцијата се одржа во пролетта 2010 година, во Ресен. Публикацијата е издадена покрај на македонски издадена е и на албански јазик, а обете верзии можете да ги преземете доколку ги следите линковите во текстот.