Енергетска ефикасност и ЕУ

Енергетска ефикасност и ЕУ

Една од специјализираните публикаци издадена во рамките на проектот Акција за Европа насловена „Енергетска ефикасност и ЕУ“ која нуди интересни информации за политиката за енергетска ефикасност и инструментите за поддршка на истата, како и развојот на производство на енергија преку искористување на европските фондови, особено на Програмите на Заедниците, а беше подготвена за потребите на конференцијата посветена на темата „Енергетска ефикасност“. Конференцијата се одржа во пролетта 2010 година, во Кочани. Публикацијата е издадена покрај на македонски  и на албански јазик, а обете верзии можете да ги преземете доколку ги следите линковите во текстот.