Подарокот од Бахус - Вино

Подарокот од Бахус - Вино

Четврта од серијата специјализирани публикации од проектот Акција за Европа. Како што кажува и насловот, публикацијата е подготвена за да понуди информации за делот на политиката за земјодство кој се однесува на одгледувањето на винова лоза и производството на вино, а ги анализира и финансиските инструменти кои ги има ЕУ во поддршка на развојот на политиката и секторот. Публикацијата беше подготвена за конференцијата на тема „Вино“ која се одржа во пролетта 2010 во Кавадарци.

Публикацијата е подготвена и објавена на македонски јазик, а за да го прочитате целото издание следете го овој линк.