Програми на Заедницата

Програми на Заедницата

Ова е втората публикација во рамките на проектот Акција за Европа. Во неа се анализираат сите програми на Заедницата кои Република Македонија ги има избрано и може да ги користи, а се нудат интересни примери како средствата би можеле да се користат, односно лични примери на европејци кои веќе користат средства по определена програма.

Публикацијата е објавена на македонски и албански јазик, а за да ги преземете обете верзии следете го линкот од текстот.