Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2009-2012) - Европски розови облачиња

Анализа на извештаите за напредокот на Европската комисија (2009-2012) - Европски розови облачиња

Оваа компаративна анализа на извештаите за напредокот на Република Македонија дава преглед на забелешките и проблемите нотирани од Европската комисија за периодот 2009-2012 година. За подобро да се согледа темпото со кое Република Македонија се приближува (оддалечува) до Европската унија наодите се систематизирани на следниот начин: со болдирани розови букви се обележани проблемите кои се повторуваат во минатите две и повеќе години, со болдирани сиви букви се обележани наодите кои се повторуваат во барем еден од претходните извештаи, а со сива боја се наведени новите забелешки од годинава.

За да ја преземете целата анализа следете го овој линк.