Единаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Единаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Септември 2011 до Декември 2011 и се фокусира на следните теми: Годишен извештај за напредокот за 2011 година; Страшниот суд во правната држава; Лустрација како стигматизација - Втор Дел; Што по Хаг; Пописна срамота; МК @ EU или MK вс. ЕУ; Анализа на Националната Програма за Преземање на Правото на ЕУ.
За да го прочитате целиот извештај  следете го овој линк.