Тринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Тринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Јануари 2012 до Март 2012 и се фокусира на следните теми: Што е ПДВН; (НЕ)Нaмерна манипулација; Очекувања на граѓаните; Медиумската слобода на распродажба; Седи право, суди криво; Вечната реформа на Јавната Администрација; Изборите - сериозен проблем; Економијата - Амбициозна агенда.

За да го преземете извештајот следете го овој линк.