Четиринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Четиринаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Април 2012 до Јуни 2012  и се фокусира на следните теми: Збунети граѓани; Регионални дијалози; Пак препорака?; Нов инструмент или..?; Што е инклузивност?; Сомнителен патоказ; Македонија пред Хамлетовска дилема: Владеење со правото; Нов бран реформа; Изборите сепак проблематични; Економијата - мерки за 2016.

За да го преземете целиот документ следете го овој линк.