Шестнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Шестнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на периодот Октомври 2012 до Јануари 2013  и се фокусира на следните теми: Кипарско Претседателство; Новото Трио; Ах тие заклучоци!; Медиуми наспроти пропаганда; Црн Понеделник. Извештајот нуди и заклучоци, а препорачува и натамошни активности во процесот на пристапување.
За да го преземете целиот извештај следете го овој линк.