Седумнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Седумнаесетти квартален извештај од следењето на процесот на пристапување

Овој квартален извештај се однесува на работата на Националната Агенција за Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и се фокусира на следните теми: Што се програми на заедницата; Македонија формира национална агенција; Националната агенција на дело; Успешните од Брисел; Втора афера.
За да го преземете целиот извештај следете го овој линк.