Статут на Македонски центар за европско образование

Статут на Македонски центар за европско образование

Согласно член 18 и член 23 од Законот за здруженија на граѓани и фондации на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/10), на седницата одржана на 09 ноември 2013 година, Собранието на Македонкиот центар за европско образование го донесе новиот Статут на МЦЕО. За да го преземете документот следете го овој линк.