Кус преглед на активни проекти на МЦЕО

Кус преглед на активни проекти на МЦЕО

Преглед на активни проекти, како и проекти кои ќе бидат имплементирани во периодот 2013-2015.