Годишен извештај 2012

Годишен извештај 2012

Согласно статутот и законските обврски Собранието на Македонскиот центар за европско образование го усвои годишниот извештај за 2012 година. За да го преземете извештајот следете го овој линк.