Годишен ревизорски извештај за 2012

Годишен ревизорски извештај за 2012

Согласно статутот и законските обврски Собранието на Македонскиот центар за европско образование го усвои годишниот ревизорски извештај за 2012 година. За да го преземете извештајот следете го овој линк.