Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс

Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс

Студијата за јавни политики Предавници, платеници и сендвич-демонстранти: Граѓанскиот активизам во македонскиот јавен дискурс е изработена во рамките на истражувачката стипендија која МЦЕО ја доби во рамките на проектот за поддршка на граѓанското општество финансиран од УСАИД. Студијата беше изработена во истражувачки период од 6 месеци, а опфати анализа на неколку појави на граѓански активизам кои на Македонија и се случија по последните предвремени парламентарни избори. Автор на студијата е Димитар Николовски, докторанд на Универзитетот во Варшава.

Целиот документ можете да го симнете тука.