Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето 2014-2020

Насоки подготвени од ЕК за поддршката на ЕУ за граѓанското општество во земјите од проширувањето 2014-2020

Овој документ има за цел да придонесе кон водечките принципи за поддршката на граѓанското општество во земјите од проширувањето во периодот 2014-2020 изготвени од страна на Генералниот директорат за проширување и отворени за јавни консултации до 14 јуни 2013 година. Неговата генерална намера е да ги подобри водечките принципи, преку придонеси од широка група на национални засегнати страни, но и да наведе конкретни области од посебен интерес, вклучително и идентификација на оние резултати и показатели коишто се најрелевантни и треба да се бидат поддржани во земјата.

За да го преземете целиот документ следете го линкот.