Каде се парите од ИПА 2007-2013?

Каде се парите од ИПА 2007-2013?

ИПА-проектите опфатени во оваа брошура произлегуваат од финансиската рамка на ЕУ за периодот 2007-2013, а средствата се наменети за трите цели дефинирани со таканаречената „Обновена лисабонска стратегија“.

 

За да ја преземете публикацијата во целост следете го овој линк.