Трнливиот пат до членство во EU: тренинг за издржливост

Трнливиот пат до членство во EU: тренинг за издржливост

Македонија тргна на патот кон членство, кој пред сè е вежба за изградба на доверба.
Реформирањето за членство во ЕУ воглавно е корисно за една држава како Македонија, која и онака треба да биде сообразна со правилата на внатрешниот пазар ако сака да ги одржи деловните односи со своите европски соседи.

Реформата во согласност со скицата на проширувањето постојано се докажува како најефикасниот пат, од Грција, Португалија и Шпанија, па сè до Романија и Бугарија, и ќе продолжи да биде така и за Македонија и другите држави во регионот.

За да го преземете документот следете го овој линк.