Напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување

Напредокот на Република Македонија во процесот на пристапување

Република Македонија во декември 2005 година од Советот на Европската унија доби статус на држава кандидат и влезе во нова фаза на односите, пристапување. Веќе трета година по ред извештаите за напредокот на Комисијата не содржат препорака за отпочнување преговори за пристапување во членство.

За да го преземете целиот документ следете го овој линк.