Нова рамка со стари замки

Нова рамка со стари замки

По настаните од 24 декември 2012 година политичката криза во Македонија достигна кулминација и ги изнесе на виделина слабостите на политичкиот систем и на политичката култура. Постојат три клучни карактеристики на политичката криза: 1) Нестабилност во циклусите на владините мандати, 2) Државата постојано влегува од една во друга политичка криза без целосно решавање на претходната и 3) Воспоставување на практики кои ја нарушуваат политичката култура и го уназадуваат степенот на демократизација на државата.

Да го преземете целиот документ следете го овој линк.