Темелни права – Сместување во европската рамка (Прирачник)

Темелни права – Сместување во европската рамка (Прирачник)

Овој модул е наменет за обука на адвокати и млади правници-практичари. Модулот и програмата за обука треба на учесниците да им понуди знаења за европскиот систем за заштита на човековите права, но и практични вештини за тоа како можат да ги употребат можностите кои произлегуваат и ресурсите кои им стојат на располагање, а можат да придонесат за ефективна заштита на човековите права.

Целиот прирачник може да го превземете од следниов линк