Приватно спроведување на политика за заштита на конкуренција во Европската унија и во Република Македонија

Приватно спроведување на политика за заштита на конкуренција во Европската унија и во Република Македонија

Приватното спроведување на политиката на конкуренција се одвива пред националните судови, каде жртвите од нарушувањето на конкуренција поведуваат приватни тужби за надомест на штета. На годишно ниво, во Европската унија штетите што жртвите ги претрпуваат се проценуваат некаде помеѓу 5,7 милијарди евра (базирано на конзервативни претпоставки) и 23 милијарди евра (базирано на помалку конзервативни претпоставки).

 

За да го преземете целиот документ следете го овој линк.