Република Хрватска –Искуство од преговарачкиот процес од Поглавјето 8 – Политика за заштита на конкуренција

Република Хрватска –Искуство од преговарачкиот процес од Поглавјето 8 – Политика за заштита на конкуренција

Документот содржи информации за текот на преговорите, започнувајќи од формирање на преговарачкиот тим и работната група. Истовремено дава и информации од скринингот, односно навлегува во содржината на преговорите, набројувајќи ги реперите при отворањето на поглавјето и реперите при затворањето на поглавјето 8. Поглавјето 8 е едно од потешките поглавја за преговарање и исполнување.

 

За да го преземете целиот документ следете го овој линк.