ТЕМЕЛНИ ПРАВА – СМЕСТУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА РАМКА (Студија)

ТЕМЕЛНИ ПРАВА – СМЕСТУВАЊЕ ВО ЕВРОПСКАТА РАМКА (Студија)

Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО) ги поддржува пристапувањето на Македонија во ЕУ и европеизацијата на општеството преку професионална обука и советување, развој на јавни политики засновани на докази, регионална соработка и застапување за промени.

 

Оваа студија на системите за заштита на човековите права и нивната компатибилност, односно усогласеност произлезе од проектот „Основни права – сместување во европската рамка“ реализиран од МЦЕО, а со финансиска поддршка на британската амбасада во Скопје и Министерството за Комонвелтот и надворешните работи на Обединетото Кралство.

 

Целиот документ може да го превземете од следниов линк.