Деветнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Деветнаесетти извештај од следењето на процесот на пристапување на Македонија во ЕУ

Целта на овој Квартален извештај е јавно да го отвори прашањето за работата на Националната агенција во контекст на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија. Предмет на анализа се актуелните настани поврзани со Националната агенција, особено начинот на кој се администрирани најновите повици за доставување предлог-проекти на невладини организации кои се занимаваат со младинска политика.

Во овој Извештај детално се разгледуваат и се анализираат листите на успешните проекти од сите повици за доставување предлог-проекти во 2012 и во 2013 година од страна на Националната агенција. Анализата ги вклучи и Законот за основање на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и неговите измени и дополнувања, документите што ги изработуваат Владата на Република Македонија и Европската унија.

 

Целиот документ можете да го превземете од следниов линк.